{:id=>13, :name=>"Pluus.no", :url=>"https://pluus.no", :currency=>"NOK", :locale=>"nn"}
Personvernerklæring for GL Norway ApS
I vår personvernerklæring for GL Norway ApS finner du hjelp til å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi som behandlingsansvarlig bruker dem til.


1. Generelt
1.1. Denne personopplysningspolicyen gjelder for all personlig informasjon du gir oss og/eller som vi samler inn om deg når du er kunde hos GL Norway ApS eller når du besøker nettbutikkene våre.2. Behandlingsansvarlig
2.1. De dataansvarlige organisasjonene for behandling av dine personopplysninger er:
GL Norway ApS
Theilgaards Torv 1
4600 Køge
CVR nr. 41881399


2.2. Når vi behandler personopplysninger, overholder vi EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske personopplysningsloven, som bør gjelde etter 25. mai 2018.


2.3. Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, eller måten vi behandler dine personopplysninger på, som er registrert hos GL Norway ApS, kan du kontakte: [email protected].


2.4. ØVil du ha innsikt i din personlige informasjon eller mener du at feil data er registrert – eller har du andre innvendinger kan du også kontakte GL Norway ApS. Du har muligheten til å få innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og du kan motsette deg en registrering etter reglene i personopplysningsloven.3. Nettsted og informasjonskapsler
3.1. Når du besøker en av GL Norway ApS’ egne nettbutikker, bruker vi Google Analytics informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen din ved gjentatte besøk. Informasjonskapsler hjelper oss å se hvor mange som besøker nettstedet (trafikkmåling), samt hvordan brukerne våre samhandler på; nettstedet. Vi behandler ikke informasjon om brukeratferd som kan knytte brukeratferd til bestemte personer.


3.2 Som nevnt i avsnitt 3.1. vi bruker Google Analytics-informasjonskapsler for å gi oss innsikt i hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Vi deler ikke disse dataene med noen, og kunnskapen vi innhenter brukes utelukkende til å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen for deg som besøkende. Du kan lese mer om Google Analytics informasjonskapsler her: https://developers.google .com/ analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.


3.3. Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Det anbefales ikke).


3.4. Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk. ØHvis du ønsker å slette eller blokkere informasjonskapsler, kan du se en veiledning her.4. Innsamling av personopplysninger
4.1. Hvis du er kunde eller kontakter oss via en av våre nettbutikker, samler vi inn følgende generelle personopplysninger om deg, inkludert: navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-postadresse samt fakturainformasjon som f.eks. firmanavn, CVR-nummer etc., dersom dette er aktuelt. Videre samler leverandøren av betalingsgateway inn betalingskortinformasjon når kjøp gjøres med kredittkort.


4.2. Personopplysninger gis kun til tredjepart dersom det er i kundens eller den besøkendes interesse.


4.3. Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger (sensitive data) om deg.5. Behandling av personopplysninger
5.1. Vi behandler kun personopplysninger i den grad det er nødvendig, f.eks. når du blir kunde eller melder deg på vårt nyhetsbrev. Det kan f.eks. være nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler og tilhørende tjenester. Det kan også å leve opp til de forpliktelsene vi har som dansk selskap, hvor vi er omfattet av dansk lovgivning.


5.2. Personopplysninger må forstås som definert i personopplysningslovgivningen.


5.3. Til en viss grad samler vi inn data og bruker dem til profilering til formål som er i kundens interesse og ikke misbruker dine personopplysninger. Vi videresender heller ikke din personlige informasjon uten ditt samtykke, med mindre vi er pålagt å gjøre det ved lov.


5.4. Hvis du er kunde, bruker vi din personlige informasjon til å:

  • Utfør bestillingene dine og lever produktene våre

  • Sende ordrebekreftelse, sporings-e-post osv. til deg

  • Gi deg kundeservice, støtte, svare på spørsmål og etterkomme forespørslene dine

  • Administrer administrasjonen av kundeforholdet med deg

  • Personliggjøring av anbefalte produkter

  • Sende varsler om nye alternativer, produkter, priser, systemoppdateringer, nedetid osv. via e-post.6. Deling av dine personopplysninger
6.1. Vi kan dele dine personopplysninger med leverandørene og forretningspartnerne som bistår oss med gjennomføringen av din bestilling, eller som bistår oss med vår IT-drift, hosting, logistikk, markedsføring osv. Dette betyr at vi for eksempel kan dele informasjonen din med våre tjenesteleverandører, vår tekniske støtte, banken vår og banken som utstedte kredittkortet som ble brukt til kjøpet.


6.1.2. Vi deler informasjonen din i den grad vi er forpliktet til, f.eks. som følge av rapporteringskrav til offentlige myndigheter som SKAT.


6.2. Direktøren og kundeservicemedarbeidere samt IT-konsulenter for GL Norway ApS har tilgang til opplysningene som er registrert om deg. Ansvarlig for datahåndtering i GL Norway ApS og tilhørende nettbutikker er direktør for GL Norway ApS.

6.3. Informasjon gitt til GL Norway ApS og tilhørende nettbutikker publiseres eller selges ikke videre; på noen måte til tredjeparter, med mindre dette skjer i forbindelse med restrukturering eller et helt eller delvis salg av selskapet. Enhver publisering i en slik situasjon vil være i samsvar med gjeldende personopplysningslov om; et gitt tidspunkt. Vi registrerer ingen personsensitiv informasjon.


6.4. Informasjon som kreves for å sende en Trustpilot-forespørsel gis til Trustpilot A/S.7. Deling av informasjon med mottakere utenfor EU/EØS
7.1 Som behandlingsansvarlig deler vi kun personopplysninger med mottakere utenfor EU/EØS hvis de forplikter seg til å overholde den samme europeiske lovgivningen , som vi gjør.


7.2 Gjennom våre databehandlingsavtaler har vi sikret at disse partene ikke misbruker de totale dataene dine.8. Beskyttelse av personopplysninger
8.1. I henhold til personopplysningsloven skal personopplysningene dine oppbevares sikkert og konfidensielt. Vi lagrer dine personopplysninger på datamaskiner med begrenset tilgang plassert i kontrollerte fasiliteter. Sikkerhetstiltakene våre kontrolleres kontinuerlig for å avgjøre om brukerinformasjonen vår blir håndtert riktig og samtidig som det tas hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet for dataoverføringer via Internett. Dette betyr at det kan være en (begrenset) risiko for at andre urettmessig får tilgang til informasjon når data sendes og lagres elektronisk. Du sender dermed inn dine personopplysninger til eget ansvar.


8.2 Personopplysninger registrert hos GL Norway ApS i forbindelse med et kjøp lagres i 5 år, regnet fra slutten av det aktuelle regnskapsåret transaksjonen er gjennomført, hvoretter opplysningene slettes. Opplysningene lagres i henhold til regnskapslovens § 10.


8.3. Personopplysninger som ikke er registrert hos GL Norway ApS i forbindelse med et kjøp, slettes eller anonymiseres fortløpende etter at formålet de ble samlet inn for er fullført. Personopplysninger lagres i maksimalt 12 måneder etter at skjemaet er utfylt.


8.4. Den raske utviklingen av internett gjør at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre relevante retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig opp datoen under pkt 10. “sist oppdatert” på bunnen av siden. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg i form av en synlig melding på; våre nettsider.


8.5. I den grad det behandles personopplysninger om deg, har du i henhold til personopplysningsloven rett til å følge; oppgitt hvilke personopplysninger som kan tilskrives deg. Dersom det viser seg at opplysningene eller dataene som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve at de blir rettet, slettet eller sperret. Du kan når som helst protestere mot at informasjon om deg behandles. Du kan ogsåå tilbakekalle ditt samtykke når som helst. Du har også mulighet til å klage på behandlingen av opplysninger og data om deg. Klager sendes til Datatilsynet, jf. personopplysningslovens § 58, ledd 1.9. Avvik
9.1. Som registrert hos GL Norway Aps har du alltid rett til å protestere mot registreringer. Det har du også rett å få oppgitt hvilke opplysninger som er registrert på du. Hvis opplysningene dine er uriktige eller villedende, har du rett til å be om at de blir rettet, slettet eller blokkert. Disse rettighetene er dine i henhold til personopplysningsloven. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med GL Norway Aps. via e-post [email protected].


9.2. Hvis du ønsker å klage på kjøpet, vennligst kontakt kundeservice på [email protected]. Dersom en løsning ikke kan oppnås, kan du sende inn en klage til relevante nemnder på området: Konkurranse- og forbrukertilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dersom vilkårene er oppfylt. Du har mulighet til å klage på behandlingen av opplysninger og data om deg. Klagen fremmes til Datatilsynet, jf. § 58, stk 1.


9.3. Enhver tvist mellom selskapet og kunden avgjøres i henhold til dansk lov.


9.4. Per 15. februar 2016 gir europeiske selskaper og forbrukere en ny digital plattform: ODR. ODR skal gjøre forbrukerklager på varer og tjenester i EU enklere å håndtere. ODR står for online dispute resolution (online klageløsning). For forbrukerne betyr dette at de kan klage direkte til det europeiske selskapet der de handlet. Formålet med ODR-plattformen er å binde mange klageinstanser sammen. Forbrukere og bedrifter kan være i direkte kontakt med hverandre. For eksempel kan en dansk forbruker skrive sin klage om dansk direkte til for eksempel et italiensk selskap som er blitt handlet med. Klagen oversettes av EUs egen oversettelsesprogramvare til italiensk, og selskapet mottar dermed klagen på; morens smil.


9.5. Hvis noe er galt med bestillingen din eller ikke oppfyller dine forventninger, så kontakt oss, så vi kan finne en tilfredsstillende løsning sammen. I henhold til loven må vi henvise til følgende lenke - hvis du ikke vil snakke med oss først: http://ec.europa.eu/consumers/odr/10. Sist oppdatert
10.1. Denne personopplysningspolicyen ble sist oppdatert 01-11-2023.